L2hayze.net best custom sv . Join NOW
đang có event nên post bài nhé:
Server www.L2hayze.net
-server pride (cái này chắc nhiều người biết)
-mới sweep xong hiện tại online hơn 350
-version pride mới nhất, có thêm vùng đất mới, boss mới
-Custum hết skill với mobs với NPC, Prophet còn pvp được.
Chủ đề tương tư trong cùng chuyên mục