Bài này đăng để làm event nhưng ai chưa biết thì join pvp cho vui nha
-server pride (cái này chắc nhiều người biết)
-mới sweep xong hiện tại online hơn 250
-version pride mới nhất, có thêm vùng đất mới
....
Download tại:
Trang chủ: L2hayze.net (or Kemosa.net)
http://l2hayze.net/?id=downloads
Chủ đề tương tư trong cùng chuyên mục