Mô hình đa luồng là một trong những mô hình khá phổ biến hiện nay đang được sử rất nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu thế nào la mô hình đa luồng, và cả chúng hoạt động như nào.
1)Mô hình đa luồng
- Rất nhiều hệ thống hiện nay cung cấp dịch vụ hỗ trợ cả hai luồng nhân và luồng người dùng để hiểu rõ hơn chúng ta cần xem xét từng loại đa luồng một.
Xem thêm lap dat mang

a) đa luồng thông thường.
với mô hình nhiều mộ chúng sẽ ánh xạ nhiều luồng cấp nguwofi dùng tới một luồng cấp nhân. Đồng thời quản lý luồng lúc này được thực hiện trong không gian người dùng điều này giúp mô hình trở thành hiệu quả hơn rất nhiều , thế nhưng toàn bộ quá trình đang sảy ra có thể bị khóa ngay lập tức nếu như một luồng nào đó thực hiện gọi hệ thống khóa. nguyên nhân của hiện tượng này là vì chỉ một luồng truy xuất nhân tại một thời điểm bất kì nào đó nên nhiều luồng cùng tham gia không thể chạy song song cùng một lúc trên nhiều bộ xử lý.
b) Mô hình một-một
Mô hình một-một là một mô hình ánh xạ mỗi luồng người dùng tới một luồng duy nhất nào đó. Nó cung cấp cho bạn khả năng đồng hành tốt hơn những mô hình nhiều-một chúng sử dụng cho một luồng khác chạy song song khi một luồng nào đó thực hiện lời gọi hệ thống nghẽn. đồng thời nó cũng cho phép nhiều luồng chạy song song cùng một lúc trên các bộ xử lý. Tuy vậy một trở ngại trong mô hình là nó tạo luồng người dùng yêu cầu tạo ra một luồng nhân tương ứng. Vì chi phí cho việc tạo luồng nhân có thể đè nặng lên năng lực thực hiện của ứng dụng, các cài đặt cho mô hình này giới hạn số luồng được tạo ra phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của hệ thống.
Xem thêm dich vu bao tri may chu (

c) Mô hình nhiều-nhiều
Mô hình nhiều-nhiều là một mô hình phổ biến sử dụng hình thức đa hợp nhiều luồng cấp người dùng hay bằng các luồngnhân. Số lượng luồng nhân được xác định bởi một ứng dụng cụ thể hay một máy cụ thể. khác với mô hình nhiều-một cung cấp khả năng cho phép người tạo nhiều luồng người dùng như họ mong muốn, thì việc tạo đồng hành là không đạt được nguyên nhân là do nhân có thể lập thời gian cho chỉ một luồng tại một thời điểm. Trong khi đó Mô hình một-một cung cấp khả năng cho phép đồng hành tốt hơn, nhưng người phát triển phải
cẩn thận khi muốn tạo luồng tráng tạo ra quá nhiều luồng trong một ứng dụng.
2) Lợi ích của công nghệ đa luồng
- Công nghệ đa luồng cung cấp khả năng đáp ứng tốt hơn: Trongtrường hợp một luồng sảy ra hiện tượng quá bận, thi lúc này luồng khác vẫn được vận hành bình thường
- Chia sẻ tài nguyên: Theo mặc định của hệ thống, các luồng được phép dùng chung bộ nhớ và tài nguyên mà luồng cha cung cấp. Có thể có nhiều luồng cùng vận hành trên một vùng địa chỉ, chính vì vậy chúng dễ dùng chung tài nguyên hơn so với trường hợp sử dụng mô hình đa tiến trình.
- Tiết kiệm : Một điều rõ rằng rằng quá trình cấp phát bộ nhớ và tài nguyên cho tiến trình rất tốn kém. Do các luồng đang thực hiện dùng chung tài nguyên với luồng cha.
Xem thêm bảo trì hệ thống máy tính
Chủ đề tương tư trong cùng chuyên mục