Server vừa open đầu tháng 7/2016, hiện ban đêm online gần 250+(ban đêm) (quan trọng là Event nó activity rất đông, kiếm pvp đã lắm). tháng sau chắc chắn thêm nữa.
DOWNLOAD:
Web: http://l2hayze.net/?id=news
- Bắt buộc phải tải Clien gốc, sạch nếu ko khả năng ăn dis là sll Lineage 2 Gracia Final + parth tạihttp://kemosa.net/hayze/Lineage II Hayze.zip khi đã "Full Check" Update 100% thì vào Game chiến thôi
Chủ đề tương tư trong cùng chuyên mục