- Giới Thiệu:

Trang chủ: http://ngaothebatbothien.com/

Đăng Ký: http://id.ngaothebatbothien.com

Diễn Đàn: http://diendan.ngaothebatbothien.com

Facebook: https://www.facebook.com/batbothien

Tải Game: http://diendan.ngaothebatbothien.com/threads/1-Trung-Tam-DownLoad?p=1#post1

- Thông Tin Server OPEN 24/6/2014:
 • Server cày cuốc - Săn vật phẩm
 • Drop x 50
 • Exp x 10
 • Bảo trì định kỳ 00:00h - 00:30h hằng ngày

- Hệ thống :
 • Thăng cấp Ám khí - Long văn - Võ hồn - Thần Khí
 • Skill mới
 • Thời trang mới
 • Thú cưỡi mới
 • Phụ bản phong phú
 • Event tổ chức thường xuyên
 • Các map train - săn đồ pk hấp dẫn - cạnh tranh

Yahoo hỗ trợ : ngaothe_batbothien@yahoo.com.vn


- Một vài hình ảnh của Server

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1360x705.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1360x705.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1344x689.
Chủ đề tương tư trong cùng chuyên mục